Hai đường thẳng

106 kết quả phù hợp trong mục Hai đường thẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng:

Resized Image
1. Tìm tọa độ giao điểm của d1 và d2.
2. Tính góc tạo bởi hai đường thẳng d1 và d2.
3. Hãy chỉ ra tọa độ của điểm M nào đó thuộc d1 (M không trùng với giao điểm của d1 và d2). Tính khoảng cách từ M đến đường thẳng d2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm thể tích phần không gian giới hạn

Trong hệ trục cho các đường thẳng: Chứng minh rằng đường thẳng trên đồng phẳng viết phương trình chứa chúng. Tìm thể tích phần không gian giới hạn bởi và ba mặt phẳng tọa độ.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các yếu tố trong tam giác

Trong không gian cho điểm và hai đường thẳng . Chứng minh đường thẳng và điểm cùng nằm trong một mặt phẳng. Xác định toạ độ các đỉnh của tam giác biết chứa đường cao chứa đường trung tuyến. Chứng minh của tam giác .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập hình chóp tứ giác

Cho hình chóp tứ giác đáy là hình vuông cạnh vuông góc với đáy và Tính góc giữa Gọi là trung điểm của .Tính góc giữa hai đường thẳng Tính góc giữa hai đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lăng trụ

Cho hình lăng trụ có đáy là hình chữ nhật với . Hình chiếu vuông góc của trên trùng với giao điểm của hai đường chéo của đáy. Biết rằng hai mặt phẳng tạo với nhau một góc .Tìm thể tích lăng trụ đã cho.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Trong không gian tọa độ cho mặt phẳng đường thẳng: Chứng minh : chéo nhau. Viết phương trình đường thẳng nằm trong cắt cả .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC

Cho hình chóp tứ giác có đáy là hình thang vuông tại . Cạnh bên vuông góc với đáy và a) Chứng minh rằng tam giác vuông. Tính diện tích tam giác b) Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng và mặt phẳng có phương trình:a) Chứng minh chéo nhau. Tìm khoảng cách giữa .b)Viết phương trình đường thẳng vuông góc với , cắt cả .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ S đến BM theo a,x

Cho hình chóp và vuông góc với mặt phẳng vuông tại với .Gọi là một điểm di động trên cạnh là hình chiếu vuông góc của trên chứng minh rằng Đặt với .Tính khoảng cách từ đến theo .Tìm các giá trị của để khoảng cách này có giá trị nhỏ nhất, lớn nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng (SAC) là mặt phẳng trung trực của đoạn BD

Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm vuông góc với mặt phẳng .Gọi lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm trên Chứng minh rằng Chứng minh rằng là mặt phẳng trung trực của đoạn Chứng minh rằng cùng vuông góc với . Từ đó suy ra ba đường thẳng cùng chứa trong một mặt phẳng. Chứng minh rằng là mặt phẳng trung trực của đoạn . Từ đó suy ra Tính diện tích tứ giác biết
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh Delta SDE vuông tại S

Gọi là một điểm bất kì ở trong đường tròn , tâm bán kính bằng là dây cung của đường tròn qua .Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa đường tròn tại ta lấy điểm với .Gọi là điểm đối tâm của trên đường tròn Chứng minh rằng vuông tại Chứng minh rằng Chứng minh rằng vuông
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh SA vuông góc với BC,CD

Cho hình chóp đáy là hình bình hành. là các tam giác vuông tại Chứng minh rằng vuông góc với Chứng minh rằng vuông góc với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy tính cosin của góc giữa AB,DM

Cho tứ diện Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh Hãy tính cosin của góc giữa biết là tứ diện đều có cạnh bằng Hãy tính góc giữa biết
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh PQ//MN

Cho hình chóp tứ giác .Gọi là giao điểm của hai đường thẳng . Một mặt phẳng song song với đường thẳng cắt các cạnh theo thứ tự tại các điểm . Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh đường thẳng AB và đường thẳng Delta là hai đường thẳng chéo nhau

Cho hai mặt phẳng giao nhau theo giao tuyến .Trong mặt phẳng lấy một điểm không thuộc và trong mặt phẳng lấy một điểm không thuộc .Chứng minh đường thẳng và đường thẳng là hai đường thẳng chéo nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh a,b song song với nhau

Cho hai đường thẳng phân biệt và một điểm bất kì trong không gian.Hãy dựng qua một đường thẳng chéo nhau với cả trong các trường hợp : song song với nhau cắt nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng mọi đường thẳng song song

Cho hai đường thẳng chéo nhau và một đường thẳng cắt cả Chứng minh rằng mọi đường thẳng song song với thì phải chéo nhau với ít nhất một trong hai đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hai đường thẳng BF,AE chéo nhau

Trong mặt phẳng cho một đường thẳng và một điểm thuộc mặt phẳng nhưng không thuộc đường thẳng , một điểm bất kì không thuộc mặt phẳng Liệu có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng không? Tại sao? là hai điểm phân biệt thuộc đường thẳng .Chứng minh hai đường thẳng chéo nhau Có thể nói rằng hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng được không?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh trong bốn điểm trên không có bất kì điểm nào thẳng hàng.

Cho bốn điểm không cùng nằm trong một mặt phẳng.Chứng minh rằng : Trong bốn điểm trên không có bất kì điểm nào thẳng hàng. Hai đường thẳng chéo nhau và kể tên các cặp đường chéo nhau bằng hình vẽ Gọi là trung điểm của đoạn thẳng Chứng minh là hai đường thẳng không thể cùng thuộc một mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho hình lập phương với cạnh bằng . Giả sử lần lượt là trung điểm của Chứng minh rằng song song với mặt phẳng Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng theo


< Lùi 1 2 3 4 5 6 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay