Hai mặt phẳng vuông góc

23 kết quả phù hợp trong mục Hai mặt phẳng vuông góc
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Viết phương trình mặt phẳng đi qua và vuông góc với mặt phẳng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hai mặt phẳng

Cho hai mặt phẳng vuông góc và giao tuyến của hai mặt phẳng là . Hai điểm nằm trên , thuộc thuộc sao cho cùng vuông góc với . Tìm độ dài đoạn biết .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hai mặt phẳng vuông góc

Cho hai mặt phẳng có phương trình a) Chứng minh là hai mặt phẳng vuông gócb) Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm và vuông góc với hai mặt phẳng c) Tìm các giá trị của để mặt phẳng song song với . Khi đó, tính bán kính của mặt cầu tiếp xúc với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hai mặt phẳng vuông góc

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hình hộp chữ nhật trùng với gốc tọa độ, ngoài ra . Gọi là trung điểm của . Tìm tỉ số để hai mặt phẳng vuông góc với nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hình thang cân

Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm , cạnh . Trên cạnh lấy một điểm với . Mặt phẳng cắt cạnh a) Chứng minh rằng là một hình thang cân. Tính diện tích hình thang theo b) Định để mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các điểm sao cho MI vuông góc với mặt phẳng

Trong không gian cho đường thẳng và mặt phẳng . Gọi là giao điểm của với . Tìm tất cả các điểm sao cho vuông góc với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng

Lập phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng và vuông góc với mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tìm hệ thức giữa x, y

Cho hình chóp , đáy là hình vuông cạnh . Trên cạnh lấy lần lượt các điểm . Đặt a) Tìm hệ thức giữa để b) Tìm hệ thức giữa để
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh mặt phẳng Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho tam giác đều và hình vuông cạnh nằm trong 2 mặt phẳng vuông góc với nhau. Gọi là trung điểm của là trung điểm của là trung điểm của a) Chứng minh rằng mặt phẳng b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng , giữa
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình chóp có đáy là hình thoi tâm I Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc với nhau.

Hình chóp có đáy là hình thoi tâm , cạnh bằng và đường chéo . Cạnh vuông góc với mặt phẳng . Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc với nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật Chứng minh rằng và là hai mặt phẳng vuông góc với nhau.

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với vuông góc với mặt phẳng . Gọi lần lượt là trung điểm của . Chứng minh rằng là hai mặt phẳng vuông góc với nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng Chứng minh vuông góc

Cho hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng và một điểm không thuộc .Biết rằng .Trên cạnh có một điểm và trên cạnh có một điểm sao cho Chứng Với vị trí nào của thì
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng cho hình thoi Chứng minh là tam giác vuông

Trong mặt phẳng cho hình thoi là giao điểm của hai đường chéo Trên đường thẳng vuông góc với tại , ta lấy một điểm biết Chứng minh tam giác là tam giác vuông Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng a chứng minh vuông góc

Cho hình chóp có đáy là hình thoi cạnh bằng Chứng minh rằng chứng minh rằng vuông
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình tứ diện ABCD có hai mặt (ABC),(ABD) cùng vuông góc với mặt phẳng chứng minh vuông góc

Cho hình tứ diện có hai mặt cùng vuông góc với mặt phẳng .Vẽ các đường cao của và đường cao của chứng minh rằng chứng minh rằng Gọi lần lượt là trực tâm của .chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho 2 tam giác chứng minh vuông góc

Cho nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau, .Gọi theo thứ tự là trung điểm của chứng minh rằng vuông góc với Tính theo Xác định sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình tứ diện . Chứng minh rằng các mặt phẳng đôi một vuông góc

Cho hình tứ diện đôi một vuông góc. Chứng minh rằng các mặt phẳng đôi một vuông góc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cho hình chóp Tính góc giữa AB và SC

cho hình chóp có đáy là hình vuông, tam giác đều và vuông góc với Chứng minh rằng Tính góc giữa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng (P) cho hình vuông ABCD cạnh bằng a Tính thể tích hình chóp S.AMN và bán kính hình cầu nội tiếp hình chóp đó

Trong mặt phẳng cho hình vuông cạnh bằng . Đoạn cố định vuông góc với tại là hai điểm tương ứng di động trên các cạnh .Đặt . Chứng minh rằng là điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc với nhau


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay