hai mặt phẳng

71 kết quả phù hợp trong mục hai mặt phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hai mặt phẳng song song

2. a. Xác định m và n để các mặt phẳng sau đây // với nhau:
(P) : 2x + my + 2z + 3 = 0
(Q) : nx + 2y – 4z + 7 = 0
b. Xác định m và n để các mặt phẳng sau đây cắt nhau:
(alpha ) : 2x + my + 3z – 6 + m = 0
(eta ) : (m + 3)x – 2y + (5m + 1)z – 10 = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

I.1) Tính giá trị:
2) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1,2,3,4,5?
II:
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang biết AD=2BC; AD và BC là hai đáy của hình thang. Gọi O là giao của hai đường chéo AC và BD, G là giao điểm của hai đường trung tuyến SM và DN của tam giác SCD.
1) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).
2) Tìm giao điểm của SO với mặt phẳng (ADG).
3) Chứng minh rằng GO song song với BN.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa hai mặt phẳng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông, với và AB = AD = a, SD = a và SD vuông góc (ABCD).
1) Chứng minh tam giác SBC vuông.
2) Tính góc giữa hai mặt phẳng (ABCD) và (SBC).
3) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa hai mặt phẳng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, SA = asqrt{2} . Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các cạnh SB và SD.
a) Chứng minh BC (SAB).
b) Chứng minh rằng: (SAC) (SBD) .
c) Chứng minh rằng: SC (AEF).
d) Tính góc giữa SC và mp (SAB) .
e) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hai mặt phẳng song song

a. Xác định m và n để các mặt phẳng sau đây // với nhau:
(P) : 2x + my + 2z + 3 = 0
(Q) : nx + 2y – 4z + 7 = 0
b. Xác định m và n để các mặt phẳng sau đây cắt nhau:
( alpha) : 2x + my + 3z – 6 + m = 0
(eta ) : (m + 3)x – 2y + (5m + 1)z – 10 = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Viết phương trình mặt phẳng đi qua và vuông góc với mặt phẳng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hai mặt phẳng

Cho hai mặt phẳng vuông góc và giao tuyến của hai mặt phẳng là . Hai điểm nằm trên , thuộc thuộc sao cho cùng vuông góc với . Tìm độ dài đoạn biết .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hai mặt phẳng vuông góc

Cho hai mặt phẳng có phương trình a) Chứng minh là hai mặt phẳng vuông gócb) Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm và vuông góc với hai mặt phẳng c) Tìm các giá trị của để mặt phẳng song song với . Khi đó, tính bán kính của mặt cầu tiếp xúc với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hai mặt phẳng vuông góc

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hình hộp chữ nhật trùng với gốc tọa độ, ngoài ra . Gọi là trung điểm của . Tìm tỉ số để hai mặt phẳng vuông góc với nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích hình chóp

Cho vuông tại . Trên đường thẳng vuông góc tại lấy điểm sao cho là đường cao là trung điểm là hình chiếu của trên a) Chứng minh là trung điểm b) Tính cosin góc giữa hai c) Tính thể tích hình chóp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Tính tỉ số thể tích hai phần hình lập phương

Cho hình lập phương cạnh a) Chứng minh . Tính b) Tính góc giữa c) Gọi là trung điểm của cạnh là một điểm trên cạnh thỏa . Tính thể tích tiết diện do cắt hình lập phươngd) Tính tỉ số thể tích hai phần hình lập phương do thiết diện chia ra
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm góc giữa hai mặt phẳng

Cho điểm A(2; -1; 3) và hai mặt phẳng có phương trình: 1. Tìm góc giữa hai mặt phẳng 2. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm M và song song với hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hình thang cân

Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm , cạnh . Trên cạnh lấy một điểm với . Mặt phẳng cắt cạnh a) Chứng minh rằng là một hình thang cân. Tính diện tích hình thang theo b) Định để mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét đặc điểm của tứ giác A1B1C1D1 khi A1B1 song song với mặt phẳng (ABCD)

Chó hình chóp tứ giác đều .Một mặt phẳng cắt các cạnh của hình chóp theo thứ tự tại Xét đặc điểm của tứ giác khi hoặc hoặc cả hai đường thẳng đó song song với mặt phẳng chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa cạnh bên SC và đáy

Hình chóp đáy là hình vuông cạnh .Tính : Góc giữa cạnh bên và đáy Góc giữa các mặt bên với đáy Góc giữa hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (MNP),(SBC)

Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh bằng mặt bên vuông góc với đáy.Gọi theo thứ tự là trung điểm Chứng minh rằng Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính độ dài đoạn thẳng G1M theo a

Cho tứ diện , gọi theo thứ tự là trọng tâm của các tam giác là điểm thỏa mãn hệ thức véctơ : Chứng minh Biết .Tính độ dài đoạn thẳng theo Chứng minh Tính diện tích thiết diện của tứ diện theo khi cắt bởi mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh (SIJ)//(ABCD)

Cho hình chóp đáy là hình bình hành.một mặt phẳng cắt các cạnh lần lượt tại các điểm . Gọi là giao điểm của là giao điểm của Chứng minh suy ra Mặt phẳng phải thỏa mãn điều kiện gì để tứ giác là hình bình hành
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của lăng trụ khi cắt bởi mặt phẳng (G_1G_2G_3)

Cho lăng trụ tam giác .Gọi theo thứ tự là trọng tâm của các tam giác Chứng minh : Xác định thiết diện của lăng trụ khi cắt bởi mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ba mặt phẳng có 1 điểm chung

Cho ba mặt phẳng phân biệt Chứng minh rằng nếu ba mặt phẳng này đôi một cắt nhau thì chỉ xảy ra một trong ba khả năng :- Ba mặt phẳng có điểm chung- Ba mặt phẳng có đường thẳng chung- Ba mặt phẳng cùng song song với một đường thẳng chứng minh rằng nếu có hai trong ba mặt phẳng này song song với nhau thì có hai khả năng :- Ba mặt phẳng đôi một song song- Hai mặt phẳng song song còn mặt phẳng thứ ba cắt cả hai mặt phẳng đã cho


< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay