Hàm số lẻ

17 kết quả phù hợp trong mục Hàm số lẻ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hàm số chẵn, hàm số lẻ

Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau:

A. Hàm số y=sinx là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kỳ 2pi.

B. Hàm số y=cosx là hàm số chẵn, tuần hoàn với chu kỳ .

C. Hàm số y=tanx là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kỳ .

D. Hàm số y=cotx là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kỳ .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tính chẵn lẻ của hàm số

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số : )
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẻ của các hàm số

Xét tính chẵn lẻ của các hàm số:a) b) c) d) e) f) g)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẻ của hàm số

Xét tính chẵn-lẻ của mỗi hàm số sau:a) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tính chẵn, lẻ của các hàm số sau

Xác định tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nêu điều kiện của các hệ số

Cho đa thức Nêu điều kiện của các hệ số để : là hàm chẵn. là hàm lẻ.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẻ của các hàm số

Xét tính chẵn lẻ của các hàm sốa) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

biểu diễn thành tổng của một hàm số chẵn và một hàm số lẻ.

Chứng minh rằng mọi hàm số xác định trên với đều có thể biểu diễn thành tổng của một hàm số chẵn và một hàm số lẻ.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng : g là hàm chẵn và g(0) = 1

Cho hai hàm thỏa : trong đó là hàm lẻ, Chứng minh rằng : là hàm chẵn và Chứng minh rằng :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn, lẻ của hàm số

Xét tính chẵn, lẻ của hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tính chẵn lẻ của các hàm số sau:

Xác định tính chẵn lẻ của các hàm số sau:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau

1) Thế nào là hàm số chẵn, hàm số lẻ. Cho ví dụĐặc điểm đồ thị hàm số chẵn hàm số lẻ.2) Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số saua) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẻ của các hàm số:

Xét tính chẵn lẻ của các hàm số:a) b) c) d) e)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẻ của các hàm số:

Xét tính chẵn lẻ của các hàm số: a) b) c) d)


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay