Hàm số liên tục tại 1 điểm

5 kết quả phù hợp trong mục Hàm số liên tục tại 1 điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét tính liên tục của hàm số

Cho hàm sốf(x)=\left\{ \begin{array}x^{2}+2x+3, x> 0\\ 2x+1 , x\leq0\end{cases} \rightXét tính liên tục của hàm số tại điểm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của f Chứng tỏ rằng đạo hàm f’ không liên tục

Cho hàm số xác định bởi: . Tính đạo hàm của tại mỗi .. Chứng tỏ rằng đạo hàm không liên tục tại
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với n nào hàm liên tục tại x = 0

Cho hàm số a) Với nào hàm liên tục tại b) Với nào hàm có đạo hàm tại .c) Với nào hàm có đạo hàm liên tục tại
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát tính liên tục tại điểm x=0

Cho hàm số xác định bởi: Khảo sát tính liên tục tại điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại điểm x=1

Cho hàm số Xét tính liên tục của hàm số tại điểm


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay