Hàm số liên tục trên 1 khoảng

1 kết quả phù hợp trong mục Hàm số liên tục trên 1 khoảng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hàm số f(x) Chứng minh rằng hàm số f(x) liên tục trên khoảng

Cho hàm số xác định bởi Chứng minh rằng hàm số liên tục trên khoảng .


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay