Hàm số liên tục trên 1 khoảng

2 kết quả phù hợp trong mục Hàm số liên tục trên 1 khoảng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hàm số f(x) Chứng minh rằng hàm số f(x) liên tục trên khoảng

Cho hàm số xác định bởi Chứng minh rằng hàm số liên tục trên khoảng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét xem các hàm số sau có liên tục trên R không

Xét xem các hàm số sau có liên tục trên không. (Nếu không hãy chỉ ra những điểm gián đoạn)a) b)


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay