Hàm số liên tục

45 kết quả phù hợp trong mục Hàm số liên tục
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình sau có nghiệm

Chứng minh phương trình sau có nghiệm:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục

Cho hàm số: a) Tìm để liên tục trái tại điểm b) Tìm để liên tục phải tại điểm c) Tìm để liên tục trên
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tích phân hàm lượng giác

Cho hàm số: 1, Chứng tỏ rằng hàm số liên tục toàn trục số2. Với kết quả từ câu 1) hãy tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Hàm số liên tục

Giả sử có . Chứng minh: có nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét tính liên tục của các hàm số

Xét tính liên tục của các hàm số sau tại điểm a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét tính liên tục của hàm số

Cho hàm số: Xét tính liên tục của tại điểm: a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng phương trình luôn luôn có nghiệm

Cho phương trình bậc hai: (với ) có các hệ số thoả mãn điều kiện . Chứng minh rằng phương trình luôn luôn có nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình

Chứng minh: luôn có nghiệm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng khảo sát hàm số

Cho là các hằng số thực.Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm trên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập Ứng dụng định lí Lagrăng

Chứng minh rằng phương trình: có bốn nghiệm âm phân biệt.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình lượng giác

Chứng minh rằng với mọi phương trình : (1) luôn có nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng phương trình

Chứng minh rằng phương trình: có nghiệm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hàm số liên tục trên 1 đoạn

Cho hàm số: Với giá trị nào của thì hàm số liên tục trên đoạn .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng các phương trình cho dưới đây luôn có nghiệm

Chứng minh rằng các phương trình cho dưới đây luôn có nghiệm:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh hàm số liên tục

Chứng minh rằng nếu hàm số xác định và liên tục trên thì với các điểm bất kì thuộc đều có một số sao cho .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình có ít nhất hai nghiệm

Chứng minh với mọi .a) Phương trình có ít nhất một nghiệm.b) Phương trình có ít nhất hai nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét tính liên tục của hàm số

Cho hàm sốf(x)=\left\{ \begin{array}x^{2}+2x+3, x> 0\\ 2x+1 , x\leq0\end{cases} \rightXét tính liên tục của hàm số tại điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Cho liên tục.Đặt: Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Cho liên tục trên Chứng minh rằng:Nếu: thì
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Cho liên tục.Chứng minh rằng:


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay