Hàm số lôgarit

45 kết quả phù hợp trong mục Hàm số lôgarit
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của các hàm số

Tìm tập xác định của các hàm số:a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của các hàm số sau

Tìm tập xác định của các hàm số sau:a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau

Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau trên khoảng xác định của nóa) ; b) c) ; d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm

Tính đạo hàm của các hàm số sau:a) ; b) c) ; d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của các hàm số

Tính đạo hàm của các hàm số:a) ; b) c) với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của các hàm số

Tìm tập xác định của các hàm số là: a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định

Tìm các giá trị của để hàm số: xác định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tính đạo hàm của hàm số

Tính đạo hàm của hàm số:a) ; b) b) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của các hàm số sau:a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của các hàm số là: a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hàm số lôgarit

Tính : Cho biết
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

lôgarit, Tính

Tính :với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy xác định f(x)

Hàm số có đạo hàm thỏa mãn phương trình Hãy xác định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm số cấp n của hàm số

Tính đạo hàm số cấp của hàm số:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng hàm số thỏa mãn hệ thức

Chứng minh rằng hàm số thỏa mãn hệ thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của các hàm số sau

Tính đạo hàm của các hàm số sau:a) ; b) c) ; d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của các hàm số:

Tìm tập xác định của các hàm số:a) b) c) d)


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay