Hàm số lượng giác

61 kết quả phù hợp trong mục Hàm số lượng giác
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm các hàm số

Tìm đạo hàm các hàm số sau đây:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm các hàm số sau đây

Tính đạo hàm các hàm số sau đây:a) b) c) d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm cấp n

Cho hàm số: .Tính đạo hàm cấp của hàm số.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh các hàm số cho dưới đây là tuần hoàn

Chứng minh các hàm số cho dưới đây là tuần hoàn. Tìm chu kì của mỗi hàm số ấy.a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh các hàm số cho dưới đây là tuần hoàn

Chứng minh các hàm số cho dưới đây là tuần hoàn. Tìm chu kì của mỗi hàm số ấy.a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của các hàm số:a)b)c)d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chu kỳ của các hàm số

Tìm chu kỳ của các hàm số:a) b) c) d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập giá trị của các hàm số sau

Tìm tập giá trị của các hàm số sau:a) b) c) d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hàm số lượng giác

Với những giá trị nào của góc thì:a) cùng dấu?b) khác dấu?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hàm số lượng giác

Với những giá trị nào của góc thì:a) cùng dấu?b) khác dấu?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hàm số lượng giác

Chứng minh công thức kém hơn a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị các biểu thức

Tính giá trị các biểu thức :;;
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hàm số lượng giác

Hãy cho biết hay nếu :a) b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của các hàm số lượng giác sau:

Tìm tập xác định của các hàm số lượng giác sau:a) b) c) d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy dùng kiến thức đã học ở lớp 10 khi dựng đồ thị hàm số

Hãy dùng kiến thức đã học ở lớp khi dựng đồ thị hàm số: để mô tả các phép biến đổi đồ thị hàm số để được đồ thị hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình Tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm

Cho . Tính . Giải phương trình . Tìm điều kiện của để phương trình có nghiệm


< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay