Hàm số ngược

6 kết quả phù hợp trong mục Hàm số ngược
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho biết hàm số ngược

Cho hàm số với Cho biết hàm số ngược của hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm hàm số ngược của các hàm số sau :

Tìm hàm số ngược của các hàm số sau : (
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm hàm ngược của hàm số

Tìm hàm ngược của hàm số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng hàm số chẵn không có hàm số ngược

Chứng minh rằng hàm số chẵn không có hàm số ngược.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

minh rằng trên đoạn đó hàm số y giảm

Cho hàm số xác định trên đoạn . Chứng minh rằng trên đoạn đó hàm số giảm, do đó có hàm số ngược (kí hiệu là ). Nếu hàm số xác định trên đoạn thì hàm số có hàm ngược không?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng hàm số đã cho có hàm số ngược. Tìm hàm số ngược đó.

Cho hàm số với tập xác định là Tìm tập giá trị của hàm số đã cho. Chứng minh rằng hàm số đã cho có hàm số ngược. Tìm hàm số ngược đó.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay