hàng tiêu dùng

1 kết quả phù hợp trong mục hàng tiêu dùng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của nghành công nghiệp

Câu 1: Hãy nêu vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp.(2,0 điểm)

Câu 2: Vì sao nước ta chọn ngành CNSX hàng tiêu dùng để tiến hành công nghiệp hóa? (2,5 điểm)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay