hạt kín

13 kết quả phù hợp trong mục hạt kín
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín

Câu 1-Đặc điểm chủ yếu để phân biệt cây một lá mầm và cây hai lá mầm?
Câu 2-Đặc điểm chung của thực vật hạt kín?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên

Câu 1 * Vai trò trong thiên nhiên:
- Phân hủy chất hữu cơ thành vô cơ để cây sử dụng.
- Phân hủy chất hữu cơ 
ightarrow Cácbon (Than đá và dầu lữa)
* Vai trò trong công nghiệp và trong nông nghiệp.
- Vi khuẩn kí sinh ở rễ cây họ đậu 
ightarrow nốt sần có khả năng cố định đạm.
- Vi khuẩn lên men chua, tổng hợp P, vitamin B12, axít glutamíc….

Câu2
Hạt trần Hạt kín
- Rễ, thân, lá thật - Rễ, thân, lá thật: rất đa dạng
- Có mạch dẫn - có mạch dẫn hoàn thiện
- Chưa có hoa, quả: cơ quan sinh - có hoa: cơ quan sinh sản
là hoa quả
dưỡng là nón
- Hạt nằm trên lá noãn hở - Hạt nằm trong quả


0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chất đặc trưng của cây hạt kín

Tính chất đặc trưng của cây hạt kín:
a. có rễ, thân, lá c. Có hoa, quả; hạt nằm trong quả
b. sinh sản bằng hạt d. Có mạch dẫn

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ưu điểm của thụ tinh kép

a.Vẽ sơ đồ quá trình hình thành giao tử đực và giao tử cái ở thực vạt hạt kín?
b,Thụ tinh kép là gì?Ưu điểm của thụ tinh kép?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của hoa

Trình bày cấu tạo của hoa? Trình bày quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi của thực vật có hoa dưới dạng sơ đồ?
Trình bày quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật hạt kín?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phát triển đa dạng của thực vật hạt kín

Vì sao thực vật Hạt kín lại phát triển đa dạng và phong phú?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực vật hạt kín tiến hóa

Thực vật hạt kín tiến hóa hơn cả vì:
A.Có nhiều cây to và sống lâu năm
B. Có sự sinh sản hữu tính
C. Có rễ, thân, lá thật; có mạch dẫn.
D. Có cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản cấu tạo phức tạp, đa dạng; có khả năng thích nghi với các điều kiện sống khác nhau trên Trái Đất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín

Nêu đặc điểm chung của thực vật hạt kín?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực vật hạt kín

Gọi là thực vật hạt kín vì:
a) Có hoa quả . b) Quả bao bọc bảo vệ hạt.
c) Hạt nằm trên lá nón hở. d) Hạt có vỏ bao bọc.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín

Nêu đặc điểm chung của TV Hạt kín ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của giới thực vật

Giới thực vật được chia thành những ngành nào ?
A. Thực vật bậc thấp và thực vật bậc cao.
B. Các ngành Tảo, ngành Rêu, ngành Dương xỉ, ngành Hạt trần
và ngành Hạt kín.
C. Ngành Hạt trần và ngành Hạt kín.
D. Ngành một lá mầm và ngành 2 lá mầm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự tiến hóa của thực vật hạt kín

Thực vật Hạt kín tiến hoá hơn cả vì:
A. Có nhiều cây to và sống lâu năm. B. Có sự sinh sản hữu tính
C. Có rễ, thân, lá thật; có mạch dẫn. D. Có cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay