hạt nảy mầm

10 kết quả phù hợp trong mục hạt nảy mầm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của hạt

Hạt gồm những bộ phận nào? Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cấn cho hạt nảy mầm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình dạng, kích thức, cấu tạo của vi khuẩn


1. Hình dạng, kích thức, cấu tạo của vi khuẩn ? (2đ)
2. Những điều kiện nào cần cho hạt nảy mầm ? (3đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các bộ phận chính của cây xanh có hoa

Câu 1: ( 2 điểm ) Cây xanh có hoa có những cơ quan chính nào ? Chức năng ?

Câu 2 : ( 2điểm ) Những điều kiện nào cần thiết cho hạt nãy mầm ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự khác nhau giữa rêu và cây có hoa

Thiết kế thí nghiệm chứng minh hạt nảy mầm cần phụ thuộc vào chất lượng hạt giống?
Sự khác nhau giữa rêu và cây có hoa?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh.Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?
Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điều kiện nảy mầm của hạt

Để hạt nảy mầm tốt, cần những điều kiện bên ngoài nào:
a. nhiệt độ, độ ẩm thích hợp c. Không khí, nước
b. nước, nhiệt độ thích hợp d.nước, không khí và nhiệt độ thích hợp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điều kiện cho hạt nảy mầm

Điều kiện cho hạt nảy mầm là:
A. Chất lượng hạt giống B. Nước, đất
C. Nước không khí nhiệt độ D. Cả A và C đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm? Khi gieo hạt ta phải chú ý điều gì?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay