hạt sơ cấp

2 kết quả phù hợp trong mục hạt sơ cấp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tương tác cơ bản đối với các hạt sơ cấp

Có các loại tương tác cơ bản đối với các hạt sơ cấp là:
A: Tương tác hấp dẫn, tương tác ma sát, tương tác điện từ, tương tác đàn hồi,
B: Tương tác hấp dẫn, tương tác ma sát, tương tác điện từ, tương tác Culong
C: Tương tác điện từ, tương tác hấp dẫn, tương tác manh, tương tác yếu
D: Tương tác điện từ, tương tác đàn hồi, tương tác mạnh, tương tác yếu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về hạt sơ cấp

Hadon là tên gọi của hạt sơ cấp nào:
A: Photon, lepton B: Lepton, mezon C: Mezon, barion D: Nuclon, hiperon< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay