hậu thận

1 kết quả phù hợp trong mục hậu thận
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thận của cá

Thận cá thuộc thận:
A. Hậu thận B. Trung thận
C. Tiểu thận D. Ở cá con là trung thận, ở cá trưởng thành là hậu thận< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay