hay

33 kết quả phù hợp trong mục hay
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về huyết áp


1- Huyết áp là gì? Nguyên nhân làm thay đổi huyết áp ?
- Huyết áp là áp lực của dòng máu lên thành mạch khi di chuyển
* Nguyên nhân làm thay đổi huyết áp
- Nguyên nhân thuộc về tim: khi cơ thể hoạt động, các cảm xúc mạnh, một số hóa chất … làm cho huyết áp tăng.
- Nguyên nhân thuộc về mạch: khi mạch kém đàn hồi thì huyết áp tăng.
- Nguyên nhân thuộc về máu: máu càng đặc huyết áp tăng …
2- Vì sao tim hoạt động theo nhịp gián đoạn nhưng máu lại được chảy liên tục trong hệ mạch.
- Vì khi dòng máu chảy từ động mạch chủ 
ightarrow động mạch nhỏ
ightarrow mao mạch 
ightarrow tĩnh mạch chủ thì huyết áp giảm dần, huyết áp cao nhất ở động mạch chủ và giảm dần, huyết áp nhỏ nhất ở tĩnh mạch chủ. Sự chênh lẹch về huyết áp làm cho máu vẫn chảy liên tục trong hệ mạch khi tim hoạt động theo nhịp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiệt độ của nước sôi

Câu 1
Nước sôi ở bao nhiêu 0 độ C. Trong suất quá trình sôi nếu ta tiếp tục cung cấp nhiệt cho nước
thì nhiệt độ của nước có tăng không?
Câu 2
Một dây nhôm có chiều dài 100 cm. Khi tăng nhiệt độ thêm 1độ C thì dây nhôm tăng thêm
0.0024cm. Hỏi khi nhiệt độ tăng thêm 50 độ C thì chiều dài của dây nhôm trên là bao nhiêu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về động năng

Động năng của vật là gì? Động năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Nhiệt năng là gì? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giai phuong trinh

1/ Giải hệ phương trình :
Resized Image
bằng phương pháp cộng đại số
2/ Cho hai hệ phương trình :
Resized Image

Resized Image

a/ Giải hệ phương trình (I) bằng phương pháp thế.
b/ Tìm giá trị của a và b để hệ (I) và (II) tương đương với nhau.
3/ Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thích hợp :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ bằng phương pháp thay thế

1/ Giải hệ phương trình :

Resized Image
bằng phương pháp cộng đại số
2/ Cho hai hệ phương trình :
Resized Image


Resized Image
a/ Giải hệ phương trình (I) bằng phương pháp thế.
b/ Tìm giá trị của a và b để hệ (I) và (II) tương đương với nhau.
3/ Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thích hợp :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức phân tử

Đốt cháy hoàn toàn m gam khí A cần vừa đủ 5,6 lít khí oxi (ở đktc) thu được 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) và 1,8 gam hơi nước.
a) A do những nguyên tố nào tạo nên? Tính giá trị m.
b) Biết tỷ khối của A so với hiđro là 13. Hãy xác định công thức phân tử của A

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng hỗn hợp đầu

cHoà tan hoàn toàn 36,8 gam hỗn hợp 2 kim loại Zn và Al bằng dung dịch HCl loãng, vừa đủ, thu được dung dịch B và khí C. Đốt cháy toàn bộ C thu được 18 gam nước.
a. Cô cạn dung dịch B thu đựoc bao nhiêu gam muối khan?
b. Tính % về khối lượng các chất có trong hỗn hợp đầu. Biết tỷ lệ mol của 2 muối khan là 1: 1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm nội năng

Nội năng là gì, nội năng của khí lý tưởng có phụ thuộc vào thể tích không? Hãy cho biết có mấy cách làm thay đổi nội năng của một vật, lấy ví dụ minh họa?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

hoán vị gen

ở ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt F1 100% thân xám, cánh dài. Tiếp tục cho F1 tạp giao với nhau F2 có tỉ lệ 70,5% thân xám, cánh dài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt: 4,5% thân đen, cánh dài. biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa

a/ Tính nhiệt dung riêng Q cần thiết để cho 2kg nước đá ở -10 độ C biến thành hơi, cho biết: nhiệt dung riêng của nước đá là 2100J/kgK, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK, nhiệt nóng chảy của nước đá là 34.10^{4}J/kg, nhiệt hóa hơi của nước là 23.10^{5}J/kg
b/ Nếu dùng một bếp dầu hỏa có hiệu suất 80%, người ta phải đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu lít dầu để cho 2kg nước đá ở -10 độ C biến thành hơi? Biết khối lượng riêng của dầu hỏa là 800kg/m3, năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là 44.10^{5}J/kg

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng riêng của vật

Một trọng vật bằng chì có khối lượng m1 ở nhiệt độ to = 0oC được nối với một cục nước đá khối lượng m2 = 1kg ở nhiệt độ -30oC, sau đó thả vào một bể rộng chứa nước ở 0oC. Ban đầu cả nước đá và trọng vật bị chìm. Sau một thời gian thì hệ nổi lên.
1. Giải thích hiện tượng này.
2. Khối lượng m1 của trọng vật nằm trong giới hạn nào? Khối lượng riêng của chì là D1 = 11g/cm3, của nước đá là D2 = 0,9g/cm3, của nước là D3 = 1g/cm3. Nhiệt dung riêng của nước đá là c = 2200J/kg.K. Nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 330kJ/kg.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thời gian nóng chảy của nước

Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước đá khi đun nóng.

Resized Image
a. Nước ở thể nào trong khoảng từ phút thứ 0 đến phút thứ 2? Từ phút thứ 6 đến phút thứ 14 ?
b. Nhiệt độ nào thì nước bắt đầu nóng chảy?
c. Thời gian nóng chảy của nước là bao nhiêu?
d. Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút thứ 2 đến phút thứ 6 ?
e. Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ của nước như thế nào ,nước ở thể gì ?


0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp nhuộm Gram

Thành phần nào của tế bào có thể sử dụng phương pháp nhuộm Gram để phân biệt các loại vi khuẩn:
A: Thành tế bào B:Màng sinh chất C: Vùng nhầy D: Tế bào chất

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật

Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật
A. Luôn thay đổi B. Tăng C. Giảm D. Không thay đổi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự chuyển thể rắn sang thể lỏng

Sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng gọi là :
A. Sự ngưng tụ B. Sự nóng chảy C. Sự bay hơi D. Sự đông đặc

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự dịch chuyển thể lỏng sang thể hơi

Sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể hơi gọi là :
A. Sự ngưng tụ B. Sự nóng chảy C. Sự bay hơi D. Sự đông đặc

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm nhiệt năng

Nhiệt năng là gì ? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín

Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?
A. Máu chảy trong hệ động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh.
B. Máu chảy trong hệ động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm.
C. Máu chảy trong hệ động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.
D. Máu chảy trong hệ động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của nhóm chim chạy

Đặc điểm chung của nhóm chim chạy là
A.Cánh dài, khỏe ; có lông nhỏ, ngắn, dày và không thấm nước
B.Có dáng đứng thẳng, chân ngắn, có màng bơi
C.Cánh ngắn, yếu, chân cao, to, khỏe, có 2 hoặc 3 ngón
D.Cánh phát triển, chân có 4 ngón

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác dụng của dấu phẩy

Nêu tác dụng của dấu phẩy?< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay