hệ bài tiết

4 kết quả phù hợp trong mục hệ bài tiết
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ quan hệ bài tiết nước tiểu

Hệ bài tiết nước tiểu gồm những cơ quan nào? Cơ quan nào quan trọng nhất? Tại sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu. Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu

2. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là:
a. Thận.
b. ống dẫn nước tiểu.
c. Bóng đái.
d. ống đái.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

1. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan:
a. Thận, cầu thận, bóng đái.
b. Thận, ống thận, bóng đái.
c. Thận, bóng đái, ống đái.
d. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay