Hệ bất phương trình bậc

18 kết quả phù hợp trong mục Hệ bất phương trình bậc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Miền nghiệm của bất phương trình

Tìm miền nghiệm của bất phương trình hai ẩn:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về miền nghiệm của hệ bất phương trình

Cho hệ bất phương trình: a) Giải bằng đồ thị hệ bất phương trình.b) Chứng tỏ miền nghiệm của hệ bất phương trình là một tam giác mà ta cần xác định tọa độ các đỉnh.c) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong các giá trị của biểu thức tại các đỉnh của tam giác.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ bất phương trình bậc

Tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất

Tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ bất phương trình

Giải các hệ bất phương trình sau:a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Một gia đình định trồng rau và hoa

Một gia đình định trồng rau và hoa trên diện tích . Nếu trồng rau thì cần công và thu lợi triệu đồng trên mỗi , còn trồng hoa thì cần công và thu lợi triệu đồng trên mỗi . Biết số công không được quá , tìm phương án tối ưu.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các đinh

Gọi là tập hợp các điểm trong mặt phẳng tọa độ có tọa độ thỏa mãn hệ :a) Xác định miền đa giác . Tìm tọa độ các đinh.b) Tìm các điểm của làm cho biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ bất phương trình sau bằng đồ thị

Giải các hệ bất phương trình sau bằng đồ thị:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ bất phương trình:

Giải các hệ bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm số x nguyên lớn nhất thỏa mãn hệ bất phương trình:

Tìm số nguyên lớn nhất thỏa mãn hệ bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ bất phương trình:

Giải hệ bất phương trình:a)b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để hệ sau vô nghiệm

Tìm để hệ sau:a) có nghiệmb) vô nghiệm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm m để hệ có nghiệm là 1 đoạn có độ dài

Tìm để hệ: có nghiệm là đoạn có độ dài bằng


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay