Hệ bất phương trình chứa

18 kết quả phù hợp trong mục Hệ bất phương trình chứa
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định a để hệ sau đây có nghiệm

Xác định để hệ sau đây có nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để hệ sau đây có nghiệm

Xác định để hệ sau đây có nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ khi m = - 1

Cho hệ bất phương trình a) Giải hệ khi b) Với những giá trị nào của thì hệ có nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo tham số a để

Giải và biện luận theo tham số để hệ bất phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm a để hệ có nghiệm. b) Tìm a để hệ có nghiệm duy nhất.

Cho hệ bất phương trình a) Tìm để hệ có nghiệm.b) Tìm để hệ có nghiệm duy nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo a hệ bất phương trình

Giải và biện luận theo hệ bất phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Với những giá trị nào của m thì hệ có nghiệm

Cho hệ bất phương trình a) Giải hệ khi b) Với những giá trị nào của thì hệ có nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ bất phương trình sau có nghiệm:

Tìm tất cả các giá trị của tham số để hệ bất phương trình sau có nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để hệ sau vô nghiệm

Tìm để hệ sau:a) có nghiệmb) vô nghiệm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm m để hệ có nghiệm là 1 đoạn có độ dài

Tìm để hệ: có nghiệm là đoạn có độ dài bằng


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay