Hệ bất phương trình

86 kết quả phù hợp trong mục Hệ bất phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ bất phương trình sau

Cho hàm số 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Từ kết quả trên, hãy chứng tỏ rằng hệ bất phương trình sau đây vô nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ bất phương trình hay

Giải hệ sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các đỉnh

Gọi là tập hợp các điểm trong mặt phẳng tọa độ có tọa độ thỏa mãn hệ :a) Xác định miền đa giác . Tìm tọa độ các đinh.b) Tìm các điểm của làm cho biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Miền nghiệm của bất phương trình

Tìm miền nghiệm của bất phương trình hai ẩn:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ bất phương trình

Giải các hệ bất phương trình:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về miền nghiệm của hệ bất phương trình

Cho hệ bất phương trình: a) Giải bằng đồ thị hệ bất phương trình.b) Chứng tỏ miền nghiệm của hệ bất phương trình là một tam giác mà ta cần xác định tọa độ các đỉnh.c) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong các giá trị của biểu thức tại các đỉnh của tam giác.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ bất phương trình

Giải hệ bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ bất phương trình

Giải hệ bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ bất phương trình bậc

Tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định

Định để hàm số : xác định khi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất

Tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ bất phương trình

Giải hệ bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm a để hệ bất phương trình vô nghiệm

Cho hệ bất phương trình:Định a để hệ bất phương trình vô nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo tham số a hệ bất phương trình

Giải và biện luận theo tham số a hệ bất phương trình:


< Lùi 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay