Bài tập về hệ mặt trời

5 kết quả phù hợp trong mục hệ mặt trời
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hệ mặt trời

Trong hệ ặt trời có mấy hành tinh:

A: 4
B: 7
C: 9
D: 10

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trái đất và hệ mặt trời

Nhờ đâu mà người Hi lạp biết chính xác hơn về trái đất và hệ mặt trời.
A. Do trí thông minh B. Kinh nghiệm đi biển
C. Học tập phương Đông D. Phục vụ nhu cầu cai trị

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các khái niệm về vũ trụ, hệ mặt trời

Vũ trụ là gì ? Hệ mặt trời là gì ?
Em có hiểu biết gì về trái đất trong hệ mặt trời ? Tại sao trái đất lại có sự sống ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về 8 hành tinh của hệ Mặt Trời

Trong 8 hành tinh của hệ Mặt Trời, hành tinh xa Mặt Trời nhất là:
A. Mộc tinh. B. Thổ tinh. C. Hải Vương tinh. D. Thiên Vương tinh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất của hệ mặt trời

Hệ Mặt Trời quay quanh Mặt Trời
A. cùng chiều tự quay của Mặt Trời, như một vật rắn
B. Ngược chiều tự quay của Mặt Trời, như một vật rắn.
C. cùng chiều tự quay của Mặt Trời, không như một vật rắn
C cùng chiều tự quay của Mặt Trời, không như một vật rắn< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay