Hệ phương trình bậc hai hai ẩn

8 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình bậc hai hai ẩn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

. Giải phương trình: . Giải hệ phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp các giá trị của $m$ để hệ có hai nghiệm phân biệt.

Cho hệ phương trình a) Tìm tập hợp các giá trị của để hệ có hai nghiệm phân biệt.b) Gọi là các nghiệm của hệ. Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay