Hệ phương trình bậc nhất

41 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình bậc nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình sau

Giải các hệ phương trình saua) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

TÌm a để HPT có nghiệm nguyên và dương

Cho HPT a) TÌm a để HPT có nghiệm nguyên và dươngb) Tìm hệ thức giữa x và y độc lập với a.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình sau

Giải hệ phương trình sau:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận hệ theo m

Cho hệ phương trình:. Với các giá trị nào của thì hệ có nghiệm duy nhất () thỏa mãn điều kiện ?. Với các giá trị nào của đã tìm được, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của tổng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình bậc nhất sau

Giải các hệ phương trình:a) (I) b) (II)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường thẳng sau

Cho hệ phương trình: (II) a) Gải hệ (II).b) Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường thẳng: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình sau

Giải các hệ phương trình sau:.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của m thì hệ có nghiệm duy nhất

Cho hệ phương trình: .a) Với giá trị nào của thì hệ có nghiệm duy nhất?b) Với giá trị nào của thì hệ vô nghiệm?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm a để hệ phương trình có nghiệm nguyên và dương

Cho hệ phương trìnha) Tìm a để hệ phương trình có nghiệm nguyên và dương.b) TÌm hệ thức giữa x và y độc lập với a.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải các hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình

Giải các hệ phương trình a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ phương trình chứa tham số

Cho Gọi là nghiệm của hệ.1) Tìm hệ thức giữa độc lập với .2) Tìm để .3) Tìm nguyên để là các số nguyên.


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay