Hệ phương trình chứa tham số

74 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình chứa tham số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

TÌm a để HPT có nghiệm nguyên và dương

Cho HPT a) TÌm a để HPT có nghiệm nguyên và dươngb) Tìm hệ thức giữa x và y độc lập với a.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình khi m=2

Cho hệ phương trình a) Giải hệ phương trình khi b) Tìm để hệ phương trình có nghiệm với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định a để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất

Định a để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của tham số m

Cho hệ phương trình : Giải () khi Tìm giá trị lớn nhất của tham số sao cho hệ () có nghiệm thỏa mãn :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất

Cho hệ phương trình: , với là số dương khác . Xác định để hệ phương trình có nghiệm duy nhất và giải hệ phương trình trong trường hợp đó. Viết phương trình ba cạnh của tam giác trong mặt phẳng , cho biết đỉnh , đường phân giác trong và đường trung tuyến kẻ từ một đỉnh của tam giác có phương trình lần lượt là:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận hệ phương trình theo tham số

Giải và biện luận theo tham số thực , hệ phương trình: trong đó () là ẩn.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình chứa tham số

Xác định để hệ phương trình có nghiệm và thỏa nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Hãy tìm tất cả các giá trị của để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất: Hãy tìm nghiệm đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình chứa tham số

Cho hệ phương trình: . Trong đó : a) với nếu b) Chứng minh rằng là nghiệm duy nhất của hệ.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ phương trình chứa tham số

Cho Gọi là nghiệm của hệ.1) Tìm hệ thức giữa độc lập với .2) Tìm để .3) Tìm nguyên để là các số nguyên.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình chứa tham số

Tìm các giá trị của để hệ hai phương trình sau có nghiệm duy nhất:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình chứa tham số

Cho hệ phương trình : Giải khi Tìm giá trị lớn nhất của tham số sao cho hệ có nghiệm thỏa mãn


< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay