Hệ phương trình đối xứng

77 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình đối xứng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình khi m=2

Cho hệ phương trình a) Giải hệ phương trình khi b) Tìm để hệ phương trình có nghiệm với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất

Tìm để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình sau

Giải các hệ phương trình sau:a/ b/ c/ d/
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất

Cho hệ phương trình: Chứng tỏ rằng với mọi giá trị của thì hệ phương trình trên luôn có nghiệm. Xác định để hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hệ phương trình Giải hệ khi m=12

Cho hệ phương trình: a) Giải hệ khi b) Với giá trị nào của thì hệ có nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để hệ phương trình có nghiệm

Cho hệ phương trình: a) Giải hệ phương trình với b) Tìm để hệ phương trình có nghiệm.c) Tìm để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay