Hệ phương trình lượng giác

24 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình lượng giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình lượng giác sau

Giải hệ phương trình sau:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

) Rút gọn các biểu thức: Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức

Chứng minh rằng: Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của p để hệ có nghiệm

Cho hệ: 1) Giải hệ khi .2) Tìm các giá trị của để hệ có nghiệm với .3) Tìm các giá trị của để có ít nhất một giá trị của làm cho hệ có nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của p để có ít nhất một giá trị

Cho hệ: 1) Giải hệ khi .2) Tìm các giá trị của để hệ có nghiệm với .3) Tìm các giá trị của để có ít nhất một giá trị của làm cho hệ có nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ :

Giải hệ :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ:

Giải hệ:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ:

Giải hệ:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình:

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của thì hệ sau có nghiệm, tìm các nghiệm đó:

Với giá trị nào của thì hệ sau có nghiệm, tìm các nghiệm đó:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ:

Giải hệ:


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay