Hệ phương trình mũ

52 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình mũ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định a để hệ phương trình sau luôn có nghiệm

Định để hệ phương trình sau luôn có nghiệm: với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của tham số m

Cho hệ phương trình : Giải () khi Tìm giá trị lớn nhất của tham số sao cho hệ () có nghiệm thỏa mãn :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất

Cho hệ phương trình: , với là số dương khác . Xác định để hệ phương trình có nghiệm duy nhất và giải hệ phương trình trong trường hợp đó. Viết phương trình ba cạnh của tam giác trong mặt phẳng , cho biết đỉnh , đường phân giác trong và đường trung tuyến kẻ từ một đỉnh của tam giác có phương trình lần lượt là:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận hệ phương trình theo tham số

Giải và biện luận theo tham số thực , hệ phương trình: trong đó () là ẩn.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải các hệ :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình chứa tham số

Cho hệ phương trình : Giải khi Tìm giá trị lớn nhất của tham số sao cho hệ có nghiệm thỏa mãn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình mũ

Xác định để hệ sau có nghiệm duy nhất :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm a để hệ sau có nghiệm với mọi b

Tìm để hệ sau có nghiệm với mọi :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị của m sao cho hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất

Cho hệ phương trình:. Giải hệ trên với . Tìm giá trị của sao cho hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất. Hãy xác định nghiệm duy nhất đó.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các hệ

Giải các hệ :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các hệ

Giải các hệ :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các hệ

Giải các hệ :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình : ()


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay