Bài tập về Hệ phương trình

374 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ

Giải hệ:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy khử các ẩn x và y để được hệ thức

Cho hệ : Hãy khử các ẩn x và y để được hệ thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình: (I)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình

Giải các hệ phương trình:a/ b/ c/ d/
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hệ phương trình Định a để hệ có nghiệ

Cho hệ phương trình:a/ Giải hệ khi b/ Định a để hệ có nghiệm.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hệ phương trình

Cho hệ phương trình: a) Giải hệ phương trình khi b) Xác định để hệ đã cho có nghiệm duy nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biết rằng hệ phương trình Chứng minh rằng a = 0

Biết rằng hệ phương trình : có nghiệm với mọi giá trị của Chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

giải các hệ phương trình sau

giải các hệ phương trình sau:a/ b/
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất

Cho HPTTìm tất cả các giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các số nguyên dương x, y thỏa mãn các đẳng thức sau

Tìm các số nguyên dương thỏa mãn các đẳng thức sau về các số tổ hợp:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị của m sao cho hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất

Cho hệ phương trình:. Giải hệ trên với . Tìm giá trị của sao cho hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất. Hãy xác định nghiệm duy nhất đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hệ phương trình Giải hệ phương trình khi m = 1

Cho hệ phương trình: . Giải hệ phương trình khi . Tìm để hệ phương trình đã cho có nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:(Ở đây lần lượt là số chỉnh hợp và tổ hợp chập của phần tử)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình khi m=2

Cho hệ phương trình a) Giải hệ phương trình khi b) Tìm để hệ có nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi ... 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay