Bài tập về Hệ phương trình

374 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình- toán 10

1) Giải bất PT:
Resized Image
2) Cho hệ PT:
Resized Image

a) Giải hệ khi m = 0
b) Tìm tất cả giá trị m để hệ có nghiệm duy nhất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn các biểu thức

Bài 1. (2 điểm): Rút gọn các biểu thức sau:

Resized Image

Bài 2. (1,5 điểm)
a) Giải phương trình:

Resized Image
b) Giải hệ phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình chứa tham số

Cho phương trình:

Resized Image
với n là tham số.
3. Giải phương trình (1) khi n = 3
4. Tím n để phương trình (1) có nghiệm.
Bài 2 (1,5đ):
Giải hệ phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình

Bài 1: Giải các hệ phương trình sau: (3 đ)
Resized Image
Bài 2: Gà và thỏ có tất cả 40 con và đếm được 90 chân. Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu thỏ? (3 đ)
Bài 3: Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Từ A vẽ dây AM của đường tròn (O) tiếp xúc với đường tròn (O’). Từ A vẽ dây AN của đường tròn (O’) tiếp xúc với đường tròn (O).
Chứng minh rằng: AB2 = BM.BN

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm cho hệ phương trình

1.Cho biết số nghiệm của hệ phương trình sau:
Resized Image
A.Có một nghiệm duy nhất B. Có hai nghiệm
C. Có vô số nghiệm D. Vô nghiệm
2. Chọn câu trả lời đúng
Trong một đường tròn:
A. Hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau
B. Hai cung có số đo bằnng nhau thì bằnng nhau
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ trực tâm tam giác

1, Giải bất phương trình sau:
Resized Image

2, Cho tam giác ABC có A(2;0), B(0;1), C(-1;2).
a, Tìm phương trình đường thẳng AC, Tính diện tích tam giác ABC
b, Tìm toạ độ trực tâm H của tam giác ABC
3.
1, Cho hệ:
Resized Image

a, Giải hệ với m = 2.
b, Tìm m để hệ có nghiệm
2, Tính góc A của tam giác ABC biết:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Câu1:Giải phương trình, bất phương trình sau

Resized Image
Câu 2:Giải hệ
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

CâuI : Tìm tập xác định của hàm số sau

Resized Image
Câu II:
1) Giải hệ phương trình sau:
Resized Image

2) Giải phương trình :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình bậc nhất

Bài 1: Giải các hệ phương trình sau: (3 đ)
Resized Image
Bài 2: Gà và thỏ có tất cả 40 con và đếm được 90 chân. Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu thỏ? (3 đ)
Bài 3: Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Từ A vẽ dây AM của đường tròn (O) tiếp xúc với đường tròn (O’). Từ A vẽ dây AN của đường tròn (O’) tiếp xúc với đường tròn (O).
Chứng minh rằng: AB2 = BM.BN

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Gỉai các phương trình và hệ phương trình :
a/ Ban cơ bản :

Resized Image
b/Ban nâng cao :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Cho hệ phương trình
Resized Image
(m là tham số)
a) Giải và biện luận theo m.
b) Với giá trị nào của số nguyên m, hệ có nghiệm (x ; y) với x ; y là các số nguyên dương.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của hệ phương trình

I. Cho hệ phương trình:
Resized Image
1. Giải hệ với a = 2; b = 3.
2. Tìm a, b để x = 2; y =3 là nghiệm của hệ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị của hệ phương trình

Bài tập 1:
Tìm giá trị của a và b để hệ phương trình sau có nghiệm là (23; 15)
Resized Image
Bài tập 2:
Hai người công nhân cùng làm 1 công việc trong 3h45ph thì xong. Nếu hai người cùng làm trong 3h, sau đó người thứ nhất nghỉ làm thì người thứ 2 phải làm thêm 2h nữa mới hoàn thành được công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc đó trong bao lâu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình

Giải các hệ phương trình :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất,nhỏ nhất của biểu thức

1/ Giải hệ phương trình

Resized Image
2/ Cho x;y là các số thực thỏa mãn
Resized Image
Tìm Min;Max của biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Bài 1.Cho hàm số
Resized Image
Bài 2: (1,0đ): Giải hệ phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

1/ Giải hệ phương trình

Resized Image
2/ Cho x;y là các số thực thỏa mãn

x^{2}+y^{2}=2
Tìm Min;Max của biểu thức

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên của phương trình

Câu I
Giải hệ phương trình
Resized Image

Tìm nghiệm nguyên của phương trình
x^{2}+17y^{2}+34xy+51(x+y)=1740

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

I.Giải các phương trình và bất phương trình sau:

Resized Image
II.Giải hệ phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình- toán 9

Không dùng máy tính, giải hệ phương trình:
Resized Image< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay