Bài tập về Hệ phương trình

374 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

a) giải phương trình:
Resized Image
b) GiảI hệ phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

a)Giải phương trình:
Resized Image
b)Giải hệ phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình - toán 10

Giải phương trình và hệ phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

a, Giải hệ phương trình: Resized Imageb, Giải phương trình:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình

Gỉai các phương trình và hệ phương trình sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình bậc ba

Giải các hệ phương trỡnh sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình 2 ẩn

a.Chứng minh rằng

Resized Imagechia hết cho 13
b.Giải hệ phương trình

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Giảibàitoánbằngcáchlậphệphươngtrình
Hai độicôngnhâncùng đào một con mươngtrong 18 ngàythì xong. Nếu đội 1 đào mộtmìnhtrong 10 ngàyrồi đội 2 đào tiếpmộtmìnhtrong 30 ngàythì xong con mương. Hỏinếumỗi đội đào mộtmìnhthì saubaolâusẽ đào xong con mương?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình có nghiệm duy nhất

Cho hệphươngtrình

Resized Image

a) Giảihệphươngtrìnhvới m = 1
b) Chứng minh rằngvớimọigiá trịcủa m thì hệphươngtrìnhluôncónghiệm
duynhất
c) Tìmm để hệphươngtrìnhcónghiệmduynhấtthỏamãn x + y < 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trục căn thức ở mẫu

1) Tìm x để các biểu thức sau có nghĩa :

Resized Image

2) Trục căn thức ở mẫu :

Resized Image
3) Giải hệ phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình bậc nhất

Bài toán : Cho hệ phương trình

Resized Image

a, Giải hệ phương trình khi m = 1
b, Tìm m để hệ phương trình có nghiệm x = -1/3 ; y = - 1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bài toán bằng cách lập phương hệ phương trình

Giải bài toán sau bằng cách lập phương hệ phương trình:
Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong ba ngày, tổ
thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1310 cái áo. Biết rằng trong một
ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai là 10 cái áo.
Hỏi trong một ngày mỗi tổ may được bao nhiêu cái áo ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình bậc ba

Giải các hệ phương trình và phương trình sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

a) Giải hệ phương trình:Resized Image

b) Trong cùng mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm: A(2; 3); B(-1; -3); C(1/2 ; 0). Chứng minh rằng ba điểm A, B, C thẳng hàng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức(toán 10)

1) Rút gọn biểu thức

A=Resized Image
2) Giải hệ phương trình:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình bậc nhất

Cho hệ phương trình:

Resized Image(1)

a) Giải hệ phương trình (1) khi m = .sqrt{2}
b) Tìm m để hệ phương trình (1) có một nghiệm duy nhất (x; y) và x2 + y2 đạt giá trị nhỏ nhất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:
a) frac{left ( x-1 
ight )-left ( -x+2 
ight )}{2x-3}geq 0. b) left | 5x-9 
ight |geq 6 .< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay