Bài tập về Hệ phương trình

374 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc lập hệ phương trình.
Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 200 km, đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ chúng gặp nhau tại địa điểm C. Biết rằng 2 lần vận tốc của xe đi từ A bằng 3 lần vận tốc của xe đi từ B. Tính vận tốc của mỗi xe.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình lượng giác sau

Giải hệ phương trình sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

hệ phương trình

(1) xy - x - y = 1

(2) 4.x^3 - 12.x^2 + 9x = -y^3 + 6y +7

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình sau

Giải các hệ phương trình saua) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

TÌm a để HPT có nghiệm nguyên và dương

Cho HPT a) TÌm a để HPT có nghiệm nguyên và dươngb) Tìm hệ thức giữa x và y độc lập với a.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình khi m=2

Cho hệ phương trình a) Giải hệ phương trình khi b) Tìm để hệ phương trình có nghiệm với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình sau

Giải hệ phương trình sau:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

. Giải phương trình: . Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định a để hệ phương trình sau luôn có nghiệm

Định để hệ phương trình sau luôn có nghiệm: với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận hệ theo m

Cho hệ phương trình:. Với các giá trị nào của thì hệ có nghiệm duy nhất () thỏa mãn điều kiện ?. Với các giá trị nào của đã tìm được, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của tổng


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay