Bài tập về Hệ phương trình

374 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình bậc nhất sau

Giải các hệ phương trình:a) (I) b) (II)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định a để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất

Định a để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường thẳng sau

Cho hệ phương trình: (II) a) Gải hệ (II).b) Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường thẳng: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình sau

Giải các hệ phương trình sau:.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình sau

Giải các hệ phương trình:.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của m thì hệ có nghiệm duy nhất

Cho hệ phương trình: .a) Với giá trị nào của thì hệ có nghiệm duy nhất?b) Với giá trị nào của thì hệ vô nghiệm?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của tham số m

Cho hệ phương trình : Giải () khi Tìm giá trị lớn nhất của tham số sao cho hệ () có nghiệm thỏa mãn :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:1. 2.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm a để hệ phương trình có nghiệm nguyên và dương

Cho hệ phương trìnha) Tìm a để hệ phương trình có nghiệm nguyên và dương.b) TÌm hệ thức giữa x và y độc lập với a.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Tìm tất cả các giá trị của để hệ : có nghiệm thỏa mãn điều kiện .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bt giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất

Cho hệ phương trình: , với là số dương khác . Xác định để hệ phương trình có nghiệm duy nhất và giải hệ phương trình trong trường hợp đó. Viết phương trình ba cạnh của tam giác trong mặt phẳng , cho biết đỉnh , đường phân giác trong và đường trung tuyến kẻ từ một đỉnh của tam giác có phương trình lần lượt là:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay