Hệ phương trình

380 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Tìm tất cả các giá trị của để hệ : có nghiệm thỏa mãn điều kiện .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bt giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất

Cho hệ phương trình: , với là số dương khác . Xác định để hệ phương trình có nghiệm duy nhất và giải hệ phương trình trong trường hợp đó. Viết phương trình ba cạnh của tam giác trong mặt phẳng , cho biết đỉnh , đường phân giác trong và đường trung tuyến kẻ từ một đỉnh của tam giác có phương trình lần lượt là:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận hệ phương trình theo tham số

Giải và biện luận theo tham số thực , hệ phương trình: trong đó () là ẩn.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải các hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình đối xứng

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:Với điều kiện ba số: theo thứ tự đó tạo thành một cấp số nhân.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình chứa tham số

Xác định để hệ phương trình có nghiệm và thỏa nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất

Tìm để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất :


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay