Bài tập về Hệ phương trình

374 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận hệ phương trình theo tham số

Giải và biện luận theo tham số thực , hệ phương trình: trong đó () là ẩn.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải các hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình đối xứng

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:Với điều kiện ba số: theo thứ tự đó tạo thành một cấp số nhân.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình chứa tham số

Xác định để hệ phương trình có nghiệm và thỏa nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất

Tìm để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình

Tìm biết:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ phương trình chứa tham số

Cho hệ phương trình . Giải hệ khi . Với những giá trị nào của thì hệ có nghiệm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình

Giải các hệ phương trình sau:1. 2.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình đối xứng

Tìm tất cả các giá trị của để hệ sau có đúng hai nghiệm


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay