Bài tập về Hệ phương trình

374 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình

Giải các hệ phương trình a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ bất phương trình lôgarit

. Giải hệ phương trình :. Trong các nghiệm () của bất phương trình: hãy chỉ ra nghiệm có tổng lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

giải hệ phương trình

giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện cần và đủ của hệ phương trình

Tìm điều kiện cần và đủ để hệ phương trình : trong đó là những số tự nhiên đã cho, có nghiệm nguyên dương . Chứng minh rằng số nghiệm như vậy không nhiều hơn một.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Hãy tìm tất cả các giá trị của để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất: Hãy tìm nghiệm đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình chứa tham số

Cho hệ phương trình: . Trong đó : a) với nếu b) Chứng minh rằng là nghiệm duy nhất của hệ.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ phương trình chứa tham số

Cho Gọi là nghiệm của hệ.1) Tìm hệ thức giữa độc lập với .2) Tìm để .3) Tìm nguyên để là các số nguyên.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về giải hệ phương trình chứa tham số

Tìm các giá trị của sao cho hệ phương trình sau có nghiệm:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình chứa tham số

Tìm các giá trị của để hệ hai phương trình sau có nghiệm duy nhất:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình :

left{egin{matrix} x + y=1 & \ 5x - 2y=2 & end{matrix}
ight.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

) Rút gọn các biểu thức: Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức

Chứng minh rằng: Giải hệ phương trình:


< Lùi ... 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay