Bài tập về Hệ phương trình

374 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải các hệ :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình chứa tham số

Cho hệ phương trình : Giải khi Tìm giá trị lớn nhất của tham số sao cho hệ có nghiệm thỏa mãn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình mũ

Xác định để hệ sau có nghiệm duy nhất :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm a để hệ sau có nghiệm với mọi b

Tìm để hệ sau có nghiệm với mọi :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ rằng với mọi giá trị của tham số m

Chứng tỏ rằng với mọi giá trị của tham số , hệ phương trìnhLuôn có nghiệm. Xác định để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo tham số a hệ phương trình

Giải và biện luận theo tham số hệ phương trình.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình sau

Giải các hệ phương trình sau:a/ b/ c/ d/
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình sau

Giải các hệ phương trình sau:a/ b/ c/d/e/
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình sau

Giải các hệ phương trình saua/ b/
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất

Cho hệ phương trình: Chứng tỏ rằng với mọi giá trị của thì hệ phương trình trên luôn có nghiệm. Xác định để hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hệ phương trình Giải hệ khi m=12

Cho hệ phương trình: a) Giải hệ khi b) Với giá trị nào của thì hệ có nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để hệ phương trình có nghiệm

Cho hệ phương trình: a) Giải hệ phương trình với b) Tìm để hệ phương trình có nghiệm.c) Tìm để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.


< Lùi ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay