hệ sinh thái

28 kết quả phù hợp trong mục hệ sinh thái
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái

a.Thế nào là một hệ sinh thái? Cho ví dụ?
b.Viết 4 chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái rừng nhiệt cánh đồng lúa. (mỗi chuỗi có ít nhất 4 loài sinh vật)?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần của một hệ sinh thái hoàn chỉnh

a. Nêu khái niệm hệ sinh thái? b. Một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm những thành phần nào?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về hệ sinh thái

a . Thế nào là một hệ sinh thái? Hãy xây dựng 1 lưới thức ăn có trong hệ sinh thái.
b . Tháp dân số trẻ khác tháp dân số già ở điểm nào? ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm hệ sinh thái

a . Thế nào là một hệ sinh thái? Hóy xõy dựng 1 lưới thức ăn có trong hệ sinh thái.
b . Tháp dân số trẻ khác tháp dân số già ở điểm nào? ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia là gì?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các tác nhân ô nhiễm môi trường

1.
Nêu các tác nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường ?
2.
Nước ta là nước có hệ sinh thái nông nghiệp phong phú, cần phải làm gì để bảo vệ sự phong phú của hệ sinh thái đó?
3.
Hãy giải thích vì sao phải sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thành phần của hệ sinh thái

Trong 2 nhóm sinh vật ( sinh vật biến nhiệt và sinh vật hằng nhiệt ) nhóm sinh vật nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường ? Vì sao ? Trong thực tiễn sản xuất cần làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm tăng năng suất vật nuôi, cây trồng.
Câu 2: (3 điểm)
Nêu khái niệm hệ sinh thái .Các thành phần chủ yếu của hệ sinh thái?
Có các sinh vật sau : Cỏ, sâu, châu chấu, rắn, cáo, gà chuột, VSV .
Viết sơ đồ lưới thức ăn từ các sinh vật trên ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về chuỗi thức ăn

Câu 1: Thành phần của một hệ sinh thái?(1.0đ)
Câu 2: (2.5đ) Cho các loài sau đây cùng sống chung trong một quần xã : châu chấu, sâu ăn lá, chim ăn sâu, cây xanh, vi sinh vật, ếch nhái, rắn.
a/. Chuỗi thức ăn là gì ?Ví dụ về chuổi thức ăn từ các loài trong quần xã trên.
b/. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn có quan hệ như thế nào với loài đứng trước nó?
d/ Viết các chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã
c/. Lưới thức ăn là gì? Hãy vẽ lưới thức ăn trong quần xã trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ một lưới thức ăn

Một hệ sinh thái trong đó có các loài sinh vật sau: Cỏ, bọ rùa, ếch nhái, rắn, châu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ.
a. Vẽ một lưới thức ăn thể hiện quan hệ dinh dưỡng của các loài trên.
b. Trong các sinh vật trên sinh vật nào thuộc nhóm sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải? Giải thích.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xây dựng lưới thức ăn

1/ Cho các chuỗi thức ăn sau:
a, Thực vật 
ightarrowThỏ
ightarrow Cáo 
ightarrow Vi sinh vật
b, Thực vật 
ightarrow Thỏ
ightarrow
ightarrow Vi sinh vật
1. hãy xây dựng lưới thức ăn
2. Chỉ ra mắt lưới chung nhất của lưới thức ăn.
2. Tại sao cần phải bảo vệ các hệ sinh thái? Cho nhận xét về từng hệ sinh thái? Và chỉ ra nguyên nhân? Và những phương pháp để bảo vệ từng hệ sinh thái?
3. Quàn xã sinh vật là gì? Cho ví dụ các quần xã sinh vật trong tự nhiên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các thành phần chính trong hệ sinh thái

Chuột sống trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau:
mức độ ngập nước, kiến, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, rắn hổ mang, áp suất không khí, cây gỗ, gỗ mục, gió thổi, cây cỏ, thảm lá khô, sâu ăn lá cây, độ tơi xốp của đất, lượng mưa.
Hãy sắp xếp các nhân tố đó vào từng nhóm nhân tố sinh thái?
Hãy cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần chính trong hệ sinh thái đó?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thành phần cấu trúc hệ sinh thái

Thành phần cấu trúc hệ sinh thái là

a. thành phần vô sinh. b. thành phần hữu sinh.

c. động vật và thực vật. d. cả a và b.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái dưới nước

Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái dưới nước thường dài hơn hệ sinh thái trên cạn vì

a. hệ sinh thái dưới nước có độ đa dạng cao.

b. môi trường nước không bị ánh nắng mặt trời đốt nóng.

c. môi trường nước có nhiệt độ ổn định.

d. môi trường nước giàu chất dinh dưỡng hơn môi trường trên cạn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về diễn thế sinh thái

Diễn thế sinh thái là

a. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc

b. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường

c. quá trình biến đổi của quần xã tương ứng với sự biến đổi của môi trường

d. quá trình biến đổi của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các cấp độ tổ chức soosngs

Cấp độ tổ chức sống nào sau đây lớn nhất so với các cấp tổ chức sống còn lại:
A: Hệ sinh thái B: Quần thể C: Quần xã D: sinh quyển

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về hệ sinh thái

Nêu khái niệm hệ sinh thái .Các thành phần chủ yếu của hệ sinh thái? (20đ) Có các sinh vật sau : Cỏ, sâu, châu chấu, rắn, cáo, gà chuột, VSV . Viết sơ đồ lưới thức ăn từ các sinh vật trên ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thành phần hệ sinh thái hoàn chỉnh

a. Một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm các thành phần chủ yếu nào?
b. Hãy vẽ các chuỗi thức ăn có các sinh vật sau: Lúa, rắn, vi sinh vật, chuột.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấp độ tổ chức sống

Cấp độ tổ chức sống nào sau đây lớn nhất so với các cấp tổ chức sống còn lại:
A: Hệ sinh thái B: Quần thể C: Quần xã D: sinh quyển

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống ?

Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là:
A. Sinh quyến B. Hệ sinh thái C. Loài D. Hệ cơ quan

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các kiểu hệ sinh thái trên Trái Đất

Các kiểu hệ sinh thái trên Trái Đất được phân chia theo nguồn gốc bao gồm:
A.hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước
B.hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo
C.hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt
D.hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái trên cạn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái

Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm:
A.sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải
B.sinh vật sản xuất, sinh vật ăn thực vật, sinh vật phân giải
C.sinh vật ăn thực vật, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải
D.sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay