Hệ thức lượng trong tam giác

131 kết quả phù hợp trong mục Hệ thức lượng trong tam giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác DEF có ba đường cao thỏa mãn đẳng thức: . Chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác bất kỳ với góc ở đỉnh là đều nhọn. Chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ thức lượng trong tam giác

Cho là các góc của tam giac . Chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ thức lượng trong tam giác

Cho là các góc của tam giac . Chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hệ thức lượng trong tam giác

Chứng minh rằng: Với mọi tam giác ta luôn có
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hai hệ thức tương đương

Chứng minh rằng: Trong tam giác ,hai hệ thức sau tương đương: , ở đây lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hệ thức lượng trong tam giác

Chứng minh rằng: Trong tam giác , hai hệ thức sau tương đương:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ thức lượng trong tam giác

Chứng minh rằng: Trong tam giác , hai hệ thức sau tương đương :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ thức lượng trong tam giác

Chứng minh rằng vuông nếu có với là diện tích, là nửa chu vi là độ dài cạnh.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đường tròn ngoại tiếp các tam giác

Cho cân tại là điểm trên cạnh , sao cho .a) Tính .b) Tính theo .c) Chứng tỏ rằng đường tròn ngoại tiếp các tam giác bằng nhau. Tính để bán kính của chúng bằng ( là bán kính đường tròn ngoại tiếp .)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ thức lượng trong tam giác

Cho là các đường cao và a) Tính b) Cho . Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác . Chứng minh:


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay