Hệ thức

139 kết quả phù hợp trong mục Hệ thức
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết số hạng tổng quát của một dãy số

Bài 1: Viết số hạng tổng quát của một dãy số tăng gồm tất cả các số nguyên dương mà mỗi số hạng của nó:
a) Đều chia hết cho 3
b) Chia cho 5 dư 2.
Bài 2: Cho dãy số
Resized Image
a) Chứng minh rằng
Resized Image
với mọi n ≥ 1
b) Hãy cho dãy số Resized Image bởi hệ thức truy hồi.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số hạng tổng quát của dãy số

Bài 1: Cho dãy số
Resized Image
a) Chứng minh rằng
Resized Image
với mọi n ≥ 1
b) Hãy cho dãy số left ( u_{n} 
ight ) bởi hệ thức truy hồi.
Bài 2: Tìm số hạng tổng quát của dãy số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Bài 1. a. Tìm giới hạn:
Resized Image
b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Resized Image
Bài 2. Cho tam giác ABC có các góc A, B, C thoả mãn hệ thức
Resized Image
Chứng minh tam giác ABC là tam giác đều.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Bài 1. a. Tìm giới hạn:
Resized Image
b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Resized Image
Bài 2. Cho tam giác ABC có các góc A, B, C thoả mãn hệ thức:
Resized Image
Chứng minh tam giác ABC là tam giác đều.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập cấp số cộng

a) Cho tam giác ABC có các góc A, B, C thoả mãn hệ thức:

Resized Image
b) Cho tam giác ABC có sin2A, sin2B, sin2C theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng.
Chứng minh rằng B ≤ 600.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế thực bào của bạch cầu limpho T

Trình bày cơ chế thực bào và cơ chế tương tác của bạch cầu limpho T với kháng nguyên của vi khuẩn, vi rút ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác DEF có ba đường cao thỏa mãn đẳng thức: . Chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác bất kỳ với góc ở đỉnh là đều nhọn. Chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ thức lượng trong tam giác

Cho là các góc của tam giac . Chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ thức lượng trong tam giác

Cho là các góc của tam giac . Chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hệ thức lượng trong tam giác

Chứng minh rằng: Với mọi tam giác ta luôn có
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hai hệ thức tương đương

Chứng minh rằng: Trong tam giác ,hai hệ thức sau tương đương: , ở đây lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay