hệ tọa độ

8 kết quả phù hợp trong mục hệ tọa độ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng nằm trên mặt phẳng

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P)= 4x-3y+11z-26=0
và hai đường thẳng
Resized Image
1. Chứng minh rằng d1 và d2 chéo nhau.
2. Viết phương trình đường thẳng Delta nằm trên (P), đồng thời Delta cắt cả d1 và d2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của pt

Bài 1:
Tìm m để pt sau có nghiệm:

Resized Image
Bài 2:
Trong hệ trục tọa độ Oxy cho A(3;4) và 2 điểm B,C lần lượt trên 2 tia Ox,Oy sao cho A,B,C thẳng hàng. Xác định tọa độ B,C sao cho diện tích tam giác OBC đạt giá trị lớn nhất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Giải các bất phương trình sau đây :

Resized Image
Câu 2: (1đ) Trong hệ tọa độ Oxy. Viết phương trình đường thẳng Delta đi qua M(-1;2) và vuông góc
d: 2x-3y+2013=0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính áp suất sau quá trình đẳng nhiệt

Một lượng khí có thể tích 15 lít, áp suất 2atm, nhiệt độ 27 0C thực hiện một chu trình gồm 3 quá trình biến đổi liên tiếp:
Quá trinh 1: Đẳng nhiệt, thể tích tăng gấp đôi.
Quá trình 2: Đẳng áp.
Quá trình 3: Đẳng tích đưa lượng khí trở về trạng thái ban đầu.
a. Tính áp suất sau quá trình đẳng nhiệt?
b. Tính nhiệt độ sau quá trình đẳng áp?
c. Vẽ đường biểu diễn chu trình trong hệ tọa độ POT, VOT, POV?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quá trình đẳng áp

Một lượng khí có thể tích 15 lít, áp suất 2atm, nhiệt độ 27^{circ}C thực hiện một chu trình gồm 3 quá trình biến đổi liên tiếp:
Quá trinh 1: Đẳng nhiệt, thể tích tăng gấp đôi.
Quá trình 2: Đẳng áp.
Quá trình 3: Đẳng tích đưa lượng khí trở về trạng thái ban đầu.
a. Tính áp suất sau quá trình đẳng nhiệt?
b. Tính nhiệt độ sau quá trình đẳng áp?
c. Vẽ đường biểu diễn chu trình trong hệ tọa độ POT, VOT, POV?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các đỉnh tam giác

1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy ,cho tam giác ABC biết A(5 ; 2) .Ph¬ơng trình đ¬ờng trung trực cạnh BC, đ¬ờng trung tuyến CC’ lần l¬ợt là (d1): x+y-6=0 và (d2): 2x- y+3=0
Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.
2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho H(1;2;3) . Lập ph¬ơng trình mặt phẳng đi qua H và cắt Ox tại A,Oy tại B ,Oz tại C sao cho H là trực tâm của tam giác ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng (P)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm: A(1 ; 2; -1), B(2; 0; 1) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x - y + 3z + 1 = 0. 1.

Viết phương trình đường thẳng AB. 2.

Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng (P).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ toạ độ

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho elíp và hai điểm A(3;-2) , B(-3;2) .

T́m trên (E) điểm C có hoành độ và tung độ dương sao cho tam giác ABC có diện tích lớn nhất.

2. Trong Kg(Oxyz) cho các điểm A(0;0;-3), B(2;0;-1). T́m điểm C trên mặt phẳng (P): sao cho tam giác ABC là tam giác đều.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay