Hệ trục tọa độ

8 kết quả phù hợp trong mục Hệ trục tọa độ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biểu diễn các điểm trên hệ trục tọa độ

Cho hàm số y = f(x) = 2x.
a. Tính
Resized Image
b. Vẽ đồ thị của hàm số trên
c. Biểu diễn các điểm A(2; -2) : B( -1; -2) : C( 3 : 4) trên hệ trục tọa độ.
d. Trong ba điểm A, B, C ở câu c điểm nào thuộc, không thuộc đồ thị hàm số
y = 2x ? Vì sao ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình các parabol

1.Lập phương trình các parabol sau:
a)đi qua 3 điểm A(1;4) ,B(– 1;8) ,C(2;5)
b) có đỉnh S(2;3) và đi qua điểm A(1;2)
2..Cho hàm số y = x2 – 2x – 1
a)Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số
b)Tìm giao điểm của (P) với đường thẳng y = – x + 1
c)Tìm giao điểm của (P) với đường thẳng y = 2x – 5
Vẽ các đường thẳng này trên cùng hệ trục tọa độ với (P)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm toạ độ trực tâm của tam giác

Trong hệ trục toạ độ oxy , cho A(4 ;-1) , B(-2 ;- 4) và C( -2;2)
a) Tính chu vi tam giác ABC
b) Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác và toạ độ điểm I sao cho

Resized Image
c) Tìm toạ độ trực tâm H của tam giác ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa 2 đường thẳng

Trong không gian có hệ trục toạ độ Oxyz cho 4 điểm A, B, C, D thoả mãn:
A(5; 1; 3) B(1; 6; 2) C(5; 0; 4)

a) Chứng minh AC và BD chéo nhau.
b) Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng AC và BD.
c) Viết phương trình đường thẳng AC, phương trình mặt phẳng (BCD).
d) Tính: - Góc giữa 2 đường thẳng AC và BD.
- Góc giữa đường thẳng AC và (BCD).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Trong mp với hệ trục toạ độ Oxy cho điểm I(a;b) và (d): ???. Viết phương trình đường thẳng (d’) là ảnh của (d) qua phép vị tự tâm I, tỉ số k=?.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

động năng ban đầu cực đại

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng ban đầu cực đại của quang êlectron vào tần số của bức xạ chiếu tới bề mặt kim loại làm catốt trong hệ trục toạ độ W_{do max}Of có dạng
A. là một đường parabol. B. là một đường hypebol.
C. là đường thẳng đi qua gốc toạ độ. D. là một đoạn thẳng không đi qua gốc toạ độ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tọa độ của véc tơ đối

Trên trục cho các điểm có tọa độ lần lượt là .Hãy vẽ trục và biểu diễn các điểm đã cho trên trục.b) Tính độ dài đại số của và suy ra hai vec-tơ ngược hướng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng:

Bốn điểm phân biệt trên trục được gọi là một hàng điểm điều hòa khi: , kí hiệu . Chứng minh:


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay