hệ tuần hoàn

16 kết quả phù hợp trong mục hệ tuần hoàn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nêu sự tiến hoá của hệ tuần hoàn

Câu 1
Tại sao cá lên cạn không hô hấp được?
Câu 2
Nêu sự tiến hoá của hệ tuần hoàn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín

- So sánh sự khác nhau giữa hệ tuần hoàn hở & hệ tuần hoàn kín.
-Mô tả con đường đi của máu trong mỗi hệ tuần hoàn hở & hệ tuần hoàn kín(bắt đầu từ tim).
-Cho biết ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so hệ tuần hoàn hở.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giai đoạn chính của hô hấp ở thực vật

++Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp:
- Giai đoạn 1: xảy ra ở tế bào chất: Glucozo axit piruvic + ATP + NADH
- Giai Đoạn 2: hô hấp hiếu khí hoặc hô hấp kị khí tùy theo sự có mặt của oxi.
+ Nếu có oxi hhoo hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình crep
Axitpiruvic
ightarrow CO2 + ATP + NADH + FADH2
+ Nếu thiếu oxi phân giải kị khí tạo ra rượu etilic hoặc axit lactic
Axitpiruvic
ightarrowrượu etilic + CO2 + năng lượng
Axitpiruvic
ightarrowaxit lactic + năng lượng
- Giai đoạn 3: chuỗi truyền điện tử và quá trình photphorin hóa oxi hóa tạo ra ATP và H2O có sự tham gia của oxi
++Tại vì ở côn trùng máu từ tim qua hệ thống động mạch tràn vào khoang cở thể và trộn lẫn với nước mô. Sau khi tiếp xúc và trao đổi chất với với tế bào, hỗn hợp máu nước mô chui vào tĩnh mạch đổ về tim nên gọi là hệ tuần hoàn hở. Còn cá, chim, thú máu từ tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch sau đó về tim nên gọi là hệ tuần hoàn kín.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ tuần hoàn của thỏ.

Trình bày hệ tuần hoàn và hệ hô hấp của thỏ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư,

5.1. Hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú thuộc hệ tuần hoàn nào?
5.2. Vẽ sơ đồ hệ tuần hoàn của thú và nêu đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đó?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của hệ tuần hoàn

hệ tuần hoàn gồm những bộ phận nào?
a/tim, mao mạch,động mạch b/tim, hệ mạch
c/tim, tĩnh mạch

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình lưu thông máu trong hệ tuần hoàn

Trình bày quá trình lưu thông máu trong hệ tuần hoàn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo hệ thần kinh của thỏ

Nêu những đặc điểm cấu tạo của các hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp Động vật có xương sống đã học.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo chung của ruột khoang

Đặc điểm cấu tạo chung của ruột khoang là :
A, Cơ thể phân đốt, có thể xoang, ống tiêu hoá phân hoá, bắt đầu có hệ tuần hoàn.
B, Cơ thể hình trụ thuôn hai đầu, có khoang cơ thể chưa chính thức. Cơ quan tiêu hoá dài từ miệng đến hậu môn.
C, Cơ thể dẹp, đối xứng hai bên và phân biệt đầu, đuôi, lưng, bụng, ruột phân nhiều nhánh, chưa có ruột sau và hậu môn.
D, Cơ thể đối xứng toả tròn, ruột dạng túi, cấu tạo thành cơ thể có hai lớp tế bào.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín

Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?
A. Máu chảy trong hệ động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh.
B. Máu chảy trong hệ động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm.
C. Máu chảy trong hệ động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.
D. Máu chảy trong hệ động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của các hệ tuần hoàn của thỏ

Trình bày những đặc điểm cấu tạo của các hệ tuần hoàn ,thần kinh của thỏ ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trình bày hệ tuần hoàn của thỏ.

Trình bày hệ tuần hoàn của thỏ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ tuần hòan của thằn lằn

Hệ tuần hòan của thằn lằn có gì giống và khác so với của ếch?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của hệ tuần hoàn ếch

Hệ tuần hoàn của ếch có cấu tạo:
a. hở, tim 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn b. kín, tim 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn
c. kín, tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn d. hở, tim 3 ngăn, 1 vòng tuần hoàn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thứ tự hoạt động hệ tuần hoàn ở cá chép

Thứ tự đúng về hoạt động của hệ tuần hoàn ở cá chép là
a. Tâm thất -> tâm nhĩ -> động mạch-> tĩnh mạch -> mao mạch
b. Tâm nhĩ -> động mạch-> tĩnh mạch -> mao mạch -> tâm thất
c. Động mạch-> tĩnh mạch -> mao mạch -> tâm thất-> tâm nhĩ
d. Tâm thất -> động mạch -> mao mạch -> tĩnh mạch-> tâm nhĩ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của hệ tuần hoàn ếch

Hệ tuần hoàn ếch có đặc điểm:
A- Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.
B- Tim 3 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.
C- Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.
D-Tim 4 ngăn , 2 vòng tuần hoàn< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay