hiện tượng đoản mạch

3 kết quả phù hợp trong mục hiện tượng đoản mạch
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện

Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện xảy ra khi
A. sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện.
B. nối hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.
C. không mắc cầu chì cho một mạch điện kín.
D. dùng pin hay acquy để mắc một mạch điện kín.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng đoản mạch

Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch:
A. tăng rất lớn. B. giảm về 0. C. không đổi so với trước. D. tăng giảm liên tục.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi

Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi:
A. Sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện. B. Dùng pin hay acquy để mắc 1 mạch điện kín.
C. Khi mắc cầu chì cho 1 mạch điện kín. D. Nối 2 cực của 1 nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay