hiện tượng khúc xạ ánh sáng

2 kết quả phù hợp trong mục hiện tượng khúc xạ ánh sáng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đường truyền tia sáng

a. Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Nêu mối liên hệ giữa góc tới và góc khúc xạ khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước, từ nước vào không khí?
b. Bình cao 8cm, đường kính đáy 20cm.
Khi trong bình chưa có nước đặt mắt tại M nhìn thấy A.
Đổ nước vào 3/4 bình thì nhìn thấy O (tâm của đáy bình).
Vẽ đường truyền tia sáng từ O tới M (đúng tỉ lệ).
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định nghĩa hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Định nghĩa hiện tượng khúc xạ ánh sáng . biểu thức định luật khuc xạ ánh sáng. Áp dụng : Một tia sáng chiếu từ nước có chiết suất n1 = 4/3 ra không khí có chiết suất n2 = 1 . Phương của tia tới hợp với mặt nước một góc 60^{circ} . Hãy tính góc khúc xạ của tia sáng< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay