Hiện tượng thai sinh

4 kết quả phù hợp trong mục Hiện tượng thai sinh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ưu điểm của hiện tượng thai sinh

Câu1.(2 điểm) Nêu ưu điểm của hiện tượng thai sinh so với noãn thai sinh và đẻ trứng?
Câu2.(3 điểm)
- trình bày những biện pháp đấu tranh sinh học, cho ví dụ?
- nêu những ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng thai sinh

Vì sao hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa ở thú lại tiến bộ hơn sự đẻ trứng ở chim và bò sát?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa ở thú

Vì sao hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa ở thú lại tiến bộ hơn sự đẻ trứng ở chim và bò sát?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng thai sinh là:

Hiện tượng thai sinh là:
A-Đẻ trứng trong môi trường nước
B-Đẻ con có nhau thai
C-Đẻ trứng có vỏ dai
D-Đẻ trứng, ấp trứng, nuôi con bắng sữa diều< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay