hiệu điện thế xoay chiều

2 kết quả phù hợp trong mục hiệu điện thế xoay chiều
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính công suất tiêu thụ

Cho mạch điện gồm một cuộn dây độ tự cảm L=frac{1}{pi}H; điện trở r=50Omega mắc nối tiếp với một điện trở R có giá trị thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có f=50Hz. Thay đổi giá trị của R. Tìm R để. Công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại
A.25Omega B.50Omega C.50sqrt{2}Omega D.100Omega

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hiệu điện thế hiệu dụng

Một hiệu điện thế xoay chiều 120V, 50Hz được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện (C). Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ (C) bằng 96V. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng:
A: 72V B: 48V C: không xác định được D: 24V< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay