hiệu điện thế xoay chiều

1 kết quả phù hợp trong mục hiệu điện thế xoay chiều
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính công suất tiêu thụ

Cho mạch điện gồm một cuộn dây độ tự cảm L=frac{1}{pi}H; điện trở r=50Omega mắc nối tiếp với một điện trở R có giá trị thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có f=50Hz. Thay đổi giá trị của R. Tìm R để. Công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại
A.25Omega B.50Omega C.50sqrt{2}Omega D.100Omega< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay