hiệu số

8 kết quả phù hợp trong mục hiệu số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí.

Dân cư là một nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. Em hãy:
a. Chứng minh rằng dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí.
b. Vì sao nước ta rất chú trọng phát triển kinh tế – xã hội ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tỉ lệ ,số lượng nuclêotit

Một gen có chiều dài 0,51micrômet. Hiệu số nuclêotit giữa loại G với loại không bổ sung với nó là 20%.
a. Xác định tỉ lệ ,số lượng nuclêotit từng loại của gen đó.
b. Gen trên có tổng số liên kết hiđrô là bao nhiêu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính số nucleotit trên từng đoạn mạch

%G=15% =>%A=35%
Theo đề ra ta có: 2 N.%A +3N.%G = 1725
100%
Rightarrow N= 1500
Rightarrow L= 2550
Rightarrow A=T=15.1500/100=225
Rightarrow G=X=35.1500/100=525
B. 1điểm
Ta có: %A2.%T2= 12% ( theo NTBS %T2= %A1)
Rightarrow %A2.%A1=12%(1)
Theo câu a ta có: %A1 + %A2= 70%(2)
Từ (1) Và (2) ta có hệ pt
áp dụng định lý viet: nghiệm của hệ pt là nghiệm của pt bậc 2: X^{2-12%X +7O%=0
Vì A<T ta có: %A1=40%, %A2=30%
=>A1=T2=300, A2=T1= 225
Theo đề ra ta có pt: %G2 -%X2=10%( Theo NTBS : %G2 = %X1)
Rightarrow %X1 -%X2=10%(3)
Theo câu a ta có pt: %X1 + %X2=30%(4)
Từ (3) và (4) ta có hệ pt
Giải hệ có nghiệm: %X1=20%, %X2=10%
=> X1=G2=150 , X2=G1=75

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về con lắc đơn

Tại cùng 1 địa điểm, người ta thấy trong thời gian con lắc đơn A dao động được 10 chu kỳ thỡ con lắc đơn B thực hiện được 6 chu kỳ. Biết hiệu số độ dài của chúng là 16(cm). Chiều dài của l_{A}l_{B} lần lượt là:
A. l_{A}=9 (cm), l_{B}=25 (cm) B. l_{A}=25(cm), l_{B}=34(cm)
C. l_{A}=18 (cm), l_{B}=9 (cm) D. l_{A}=34 (cm), l_{B}=18(cm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài 109513

Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể song song với nhau hay không?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm Chứng minh hình chiếu song song

Cho tứ diện . Gọi là trọng tâm Chứng minh hình chiếu song song của điểm trên mặt phẳng theo phương chiếu là trọng tâm Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh . Tìm hình chiếu song song của các điểm trong phép chiếu song song ở câu
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho ba điểm A,B,C nằm ngoài mặt phẳng Hãy chọn phương chiếu

Cho ba điểm nằm ngoài mặt phẳng Giả sử song song với , còn cắt lần lượt tại . Hãy chọn phương chiếu sao cho hình chiếu của tam giác trên theo phương là một tam giác đều
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tam giác

Tam giác có hình chiếu song song là tam giác . Chứng minh rằng trọng tâm tam giác có hình chiếu là trọng tâm tam giác


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay