Bài tập về hình cầu

3 kết quả phù hợp trong mục hình cầu
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập vật lý 10

Trong một quả cầu bằng chì bán kính R người ta khoét một lỗ hình cầu bán kính R/2. tìm lực do quả cầu tác dụng lên vật nhỏ m trên đường nối tâm hai hình cầu cách tâm hình cầu lớn một khoảng d. biết khối lượng của quả cầu khi chưa khoét là M

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Một hình trụ nội tiếp một hình cầu, có tỉ số giữa diện tích toàn phần của hình trụ và diện tích hình cầu bằng m. Xác định tỉ số giữa bán kính đáy của hình trụ và bán kính hình cầu để m lớn nhất.

Một hình trụ nội tiếp một hình cầu, có tỉ số giữa diện tích toàn phần của hình trụ và diện tích hình cầu bằng . Xác định tỉ số giữa bán kính đáy của hình trụ và bán kính hình cầu để lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định góc nghiêng giữa mặt bên và đáy hình chóp. Xác định giá trị của k để bài toán giải được.

  Cho hình cầu nội tiếp một hình chóp tam giác đều. Biết tỉ số thể tích hình chóp và thể tích hình cầu bằng . Xác định góc nghiêng giữa mặt bên và đáy hình chóp. Xác định giá trị của để bài toán giải được.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay