Hình chiếu của điểm trên

5 kết quả phù hợp trong mục Hình chiếu của điểm trên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ H Tìm điểm M thuộc (P) sao cho

Cho ba điểm . Gọi là điểm thỏa mãn hệ thức a) Tìm tọa độ b) Gọi là hình chiếu vuông góc của lên . Tìm tọa độ c) Tìm điểm thuộc sao cho biểu thức có giá trị nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh AIHK là tứ diện. Tính thể tích của AIHK

Cho và mặt phẳng a)Tìm hình chiếu của trên b)Tìm sao cho ngắn nhấtc)Cho . Chứng minh là tứ diện. Tính thể tích của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ hình chiếu của

Cho và mặt phẳng . Tìm tọa độ hình chiếu của xuống
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng cho đường tròn Tìm tập hợp các điểm

Trong mặt phẳng cho đường tròn đường kính vuông góc với .Gọi là một điểm di động trên là hình chiếu vuông góc của điểm trên mặt phẳng .Tìm tập hợp các điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình thoi Tìm tập hợp hình chiếu vuông góc

Cho hình chóp có đáy là hình thoi tâm cạnh và vuông góc với mặt phẳng .Gọi là một điểm trên cạnh Khi là trung điểm của cạnh , tính diện tích của thiết diện của hình chóp với mặt phẳng Khi di động trên cạnh .Tìm tập hợp hình chiếu vuông góc của trên mặt phẳng


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay