Hình chiếu của điểm

14 kết quả phù hợp trong mục Hình chiếu của điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình chiếu của điểm

Cho vuông tại . Điểm di động trên đường thẳng di động trên đường thẳng . Tìm tập hợp hình chiếu vuông góc của lên
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác đều

Trong không gian với hệ tọa độ cho điểm .a) Viết phương trình mặt phẳng qua và vuông góc với đường thẳng .b) Mặt phẳng ở câu a) cắt trục lần lượt tại . Chứng minh là tam giác đều.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

ìm hình chiếu của điểm P

Tìm hình chiếu của điểm lên mỗi đường thẳng :a) b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số

Cho điểm và đường thẳng a) Viết phương trình tham số của .b) Gọi là hình chiếu của trên .Tìm tọa độ .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên đường thẳng (d)

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz cho A(1; 2; -1) và đường thẳng (d) có phương trình: Xác định tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên đường thẳng (d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điểm đối xứng của A qua BC

Cho tam giác với .a) Tìm hình chiếu của lên b) Tính đường cao .c) Tìm điểm đối xứng của qua
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ H Tìm điểm M thuộc (P) sao cho

Cho ba điểm . Gọi là điểm thỏa mãn hệ thức a) Tìm tọa độ b) Gọi là hình chiếu vuông góc của lên . Tìm tọa độ c) Tìm điểm thuộc sao cho biểu thức có giá trị nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh AIHK là tứ diện. Tính thể tích của AIHK

Cho và mặt phẳng a)Tìm hình chiếu của trên b)Tìm sao cho ngắn nhấtc)Cho . Chứng minh là tứ diện. Tính thể tích của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ hình chiếu của

Cho và mặt phẳng . Tìm tọa độ hình chiếu của xuống
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho điểm Tìm tọa độ hình chiếu của điểm

Cho điểm và đường thẳng . Tìm tọa độ hình chiếu của điểm trên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình vuông Tìm tập hợp chân đường cao

Cho hình vuông tâm là một điểm di động trên tia vuông góc với mặt phẳng Tìm tập hợp hình chiếu vuông góc của trên đường thẳng Tìm tập hợp chân đường cao vẽ từ đỉnh trong
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng cho đường tròn Tìm tập hợp các điểm

Trong mặt phẳng cho đường tròn đường kính vuông góc với .Gọi là một điểm di động trên là hình chiếu vuông góc của điểm trên mặt phẳng .Tìm tập hợp các điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình thoi Tìm tập hợp hình chiếu vuông góc

Cho hình chóp có đáy là hình thoi tâm cạnh và vuông góc với mặt phẳng .Gọi là một điểm trên cạnh Khi là trung điểm của cạnh , tính diện tích của thiết diện của hình chóp với mặt phẳng Khi di động trên cạnh .Tìm tập hợp hình chiếu vuông góc của trên mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

2y+2z-9=0 Chứng minh Tính thể tích của

Cho và mặt phẳng a)Tìm hình chiếu của trên b)Tìm sao cho ngắn nhấtc)Cho . Chứng minh là tứ diện. Tính thể tích của


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay