Hình chiếu vuông góc của...

1 kết quả phù hợp trong mục Hình chiếu vuông góc của...
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình chính tắc của hình chiếu vuông góc của đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ trực chuẩn ta xét đường thẳng có phương trình: và mặt phẳng có phương trình: Viết phương trình chính tắc của hình chiếu vuông góc của đường thẳng trên mặt phẳng


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay